Geodezyjna obsługa inwestycji

wykonywanie pomiaru geodezyjnego

Możemy Państwu zaoferować kompleksową geodezyjną obsługę inwestycji. Jej zakres każdorazowo dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji wykonujemy szereg czynności, takich jak np. przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, określenie granic działki, wytyczenie osi budynku oraz wykonanie pomiarów powykonawczych. Wszystkie te czynności mają na celu zapewnienie poprawnego i efektywnego przebiegu inwestycji oraz zminimalizowanie ryzyka powstania ewentualnych problemów związanych z niewłaściwymi pomiarami czy nieprawidłowym wyznaczeniem granic gruntu.

Geodezyjne wsparcie przy budowie domu jednorodzinnego

Wsparcie geodety jest niezbędne, by uzyskać pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Specjalista z tej dziedziny pojawia się na placu budowy regularnie, a do jego zadań należy między innymi:

  • przygotowanie mapy do celów projektowych,
  • wyznaczenie granic nieruchomości,
  • wytyczenie budynku,
  • wykonanie pomiarów powykonawczych.

Będziemy czuwać nad tym, by Państwa dom został zrealizowany zgodnie z założeniami projektowymi i prawem geodezyjnym.