Tyczenie budynku i inwentaryzacje geodezyjne

pachołki

Oferujemy tycznie budynków i inwentaryzacje powykonawcze. Podstawowym celem tyczenia budynku jest prawidłowe umiejscowienie projektowanej konstrukcji na działce, z uwzględnieniem zaplanowanych w projekcie odległości od innych obiektów znajdujących się na tym samym terenie. W przypadku budowy domu geodeta tyczy główne osie budynku oraz ważne punkty projektowanej konstrukcji, a następnie utrwala je na terenie działki. Jeśli zaś chodzi o tyczenie obiektów liniowych, takich jak drogi, geodeta zaznacza punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe. A czym jest inwentaryzacja powykonawcza? To usługa polegająca na wykonaniu pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz zebraniu aktualnych informacji o rozmieszczeniu obiektów budowlanych na danym terenie.

Geodezyjny pomiar nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości to proces podziału jednej nieruchomości gruntowej na mniejsze, odrębne części. Taki podział może mieć na celu przede wszystkim uregulowanie własności, ale również zagospodarowanie terenu czy też sprzedaż części nieruchomości. W ramach geodezyjnego podziału nieruchomości przeprowadza się wiele pomiarów geodezyjnych, aby ustalić granice poszczególnych działek oraz ich powierzchnię.